Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 1, 2000


A Tutorial System – An Advance in Fuzzy Logic

Alexandru ȘERBĂNESCU, Alexandru POPA

Abstract:

Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind prezentat un tutorial conceput în scopul însuşirii rapide a logicii fuzzy cu ajutorul facilităților oferite de multimedia și Internet. Sunt prezentate de asemenea câteva din principiile care stau la baza unor asemenea instrumente de învățare.

Keywords:
tutorial, sisteme fuzzy multimedia.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Alexandru ȘERBĂNESCU, Alexandru POPA, "A Tutorial System – An Advance in Fuzzy Logic", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 21-27, 2000.