Vectorii Societății Cunoașterii*

Prof. dr. Doina Banciu

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Articolul prezintă preocupările Uniunii Europene pentru asigurarea accesului la informația digitală a tuturor cetățenilor și, implicit, pentru formarea unei culturi a informației și comunicării. Sunt prezentate, succint, documente ale Uniunii Europene și obiectivele lor principale. În partea a doua a articolului, se aduce o contribuție nouă în definirea vectorilor Societății Cunoașterii. Astfel, alături de vectorii tehnologici și funcționali, autoarea propune definirea vectorului informațional, ca vector de legătură între cei amintiți anterior.

Cuvinte cheie: cultura informației, cetățean, Societatea Cunoașterii, vectori tehnologici, vectori funcționali.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Doina Banciu, Vectorii Societății Cunoașterii, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 5-8, 2004.

________________________________________________

* Studiul este prezentat în lucrarea: Drăgănescu, M. (2003). De la Societatea Informațională la Societatea Cunoașterii, Editura Tehnică, București, pp. III-X.