Validarea rapoartelor electronice emise de casele fiscale de marcat
Aplicația ExportValidator

Paul-Cristian VASILE
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București
paul.vasile@ici.ro

Rezumat: Odată cu modificarea legislației din România privind aparatele de marcat electronice fiscale, opera-torii economici sunt obligați să se echipeze cu dispozitive care exportă rezumatul zilnic al vânzărilor digital, pe un dispozitiv de stocare extern. Fișierul raportat trebuie să urmeze o structură bine definită și să asigure integritatea datelor prin aplicarea unei semnături digitale incluse. Din anul 2018, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a început aplicarea procedurii de aprobare tehnică pentru aparatele de marcat electronice fiscale, așa cum este prevăzut în lege. Aceasta implică verificarea fiecărui model de casă comercializată în România pentru a elibera avizul tehnic favorabil. Din cauza volumului mare de dispozitive trimise pentru testare, o verificare manuală a fișierelor exportate necesită atât un timp prelungit de procesare, cât și o cunoaștere aprofundată a mecanismelor criptografice implicate în proce-dura de semnare digitală. În acest context, aplicația ExportValidator a fost dezvoltată pentru a automatiza fluxul testării interne și pentru a limita cât mai mult posibil erorile umane. Această lucrare își propune prezentarea aplicației, a mecanismelor de verificare, a detaliilor de implementare și a tehnologiilor utilizate.

Cuvinte cheie: case de marcat electronice fiscale, validare, testare, semnătură digitală, mecanisme criptografice.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Paul-Cristian VASILE, Validarea rapoartelor electronice emise de casele fiscale de marcat Aplicația ExportValidator”, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(4), pp. 111-120, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i4y202009