Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a teoriei “rough-set” în asistarea deciziei din piața de capital

conf. dr. ing. Bedros Petru Naianu
Universitatea AISTEDA
Splaiul Unirii, nr. 313
București

prof. dr. mat. Maria Moise
Universitatea AISTEDA
Institulul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică – ICI Bucureşti
email: moise@u3.ici.ro

Marilena Zingale
United Nations
New York, USA

Rezumat:  În prezent, asistăm la pătrunderea tehnologiei informaţiei în cele mai diverse sfere ale activității umane, cum ar fi manageriale, economice, sociale, științifice, inginereşti etc. Rentabilitatea acestor sisteme depinde, pe de o parte, de metodele şi tehnicile folosite în modelarea diferitelor activităţi, fenomene sau procese din lumea reală, iar, pe de altă parte, de tehnicile tehnologiei informației, utilizate în realizarea acestor sisteme.
Problemele de decizie, care intervin în piaţa de capital, sunt complexe, iar arsenalul metodelor matematicii clasice sau ale economiei se dovedeşte a fi limitat în ceea ce priveşte formalizarea acestora şi prelucrarea lor cu calculatorul. În acest context, obiectivul prezentei lucrări este de a prezenta o modalitate de utilizare a tehnicilor tehnologiei informaţiei şi a teoriei “rough set” în asistarea deciziei în problemele din piaţa de capital. Este descrisă o aplicație de tip “sistem suport de decizie”, care utilizează o arhitectură de tip “ierarhizat”, ce permite implementarea unor modele independente, de natură diferită. Programele sunt realizate în mediul de programare Delphi, care asigură o interfaţă grafică prietenoasă şi viteză sporită în utilizare.

Cuvinte cheie:  Sisteme Suport de Decizie, piața de capital, Rough set,  sisteme de informare, atribute de condiție, atribute de decizie, reguli de decizie.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Bedros Petru Naianu, Maria Moise, Marilena Zingale, Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a teoriei “rough-set” în asistarea deciziei din piața de capital, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(1), pp. 5-29, 2001.