Unele valențe estetice ale localității de interconectare spațiale

Cristian Lupu
cristianslupu@clicknet.ro
Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române

Rezumat: În acest articol încercăm să modelăm o „compertare estetică” cu ajutorul unor structuri interconectate. Întâi de toate, bazându-ne pe conceptul de autoorganizare structurală, definim „colectivitatea” ca o mulțime legată prin relații structurale. În timp ce structura (estetică sau nu) este un concept, reprezentarea sau imaginea sunt intuiții (după Croce). Deci, alături de structură, opusă de asemenea funcției, ataşăm imaginea ca intuiție. Structurile estetice sunt caracterizate prin reprezentări intuitive semnificative. Astfel, percepția autoorganizării structurale a unei opere de artă este, în final, o intuiție. Sau, funcția estetică, dacă putem spune aşa, este expresia operei de artă. Conceptul de structură estetică și intuiția reprezentării estetice formează, după noi, cele două surse ale conceperii şi/sau receptării unei opere de artă. Introducem noțiunea de colectivitate estetică interconectată și, pe această bază, încercăm să modelăm o comportare estetică (receptare) cu ajutorul conceptului de localitate estetică.

Cuvinte cheie: comportare estetică, autoorganizare structurală, colectivitate, structură, reprezentare, intuiție, funcție estetică, localitate estetică.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cristian Lupu, Unele valențe estetice ale localității de interconectare spațiale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(2), pp. 15-22, 2009.