Unele aspecte privind entitățile de bază ale sistemului de informaţie pentru cadastru general şi publicitate imobiliară

mat. Angela loniță
ec. Costin Pribeanu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: În cadrul acestui articol, se face o prezentare succintă a unor aspecte privind definirea entităţilor de bază ale sistemului de informaţie al cadastrului general şi al publicității imobiliare (CGPI). Obiectivul propus este de a semnala unele inconsistențe din textul de lege şi de a aduce clarificările necesare proiectării sistemului.

Cuvinte cheie: cadastru, publicitate imobiliară, parcelă cadastrală, proprietar, carte funciară, unitate teritorial-administrativă, plan cadastral, partidă cadastrală, registrul corpurilor de proprietate, registre permanente.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Angela loniță, Costin Pribeanu, Unele aspecte privind entitățile de bază ale sistemului de informaţie pentru cadastru general şi publicitate imobiliară, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 75-80, 1996.