UN STUDIU PRIVIND SITUAŢIA ÎN DOMENIUL RĂSPUNSULUI LA INCIDENTE

Art. 03 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016

Mihnea Horia Vrejoiu
mihnea@dossv1.ici.ro
Ştefan Alexandru Preda
stefanalex@ici.ro
Mădălina Cornelia Zamfir
madalina@ici.ro
Vladimir Florian
vladimir@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Problematica atacurilor informatice, a intruziunilor frauduloase în reţele, a compromiterii sistemelor, a blocării serviciilor sau a furtului de date este de mare actualitate, în contextul actual al expansiunii informatizării pe scară largă, atât la nivelul instituţiilor de stat cât şi al entitaţilor private de diferite dimensiuni. Efectele negative ale acestora, precum şi costurile considerabile generate direct sau indirect şi cele pentru remedierea daunelor produse de acestea, au condus la necesitatea dezvoltării şi implementării de metode şi măsuri specifice de răspuns eficient şi rapid la astfel de incidente de securitate informatică. Articolul de faţă prezintă rezumativ rezultatele şi concluziile unui studiu statistic bazat pe un sondaj realizat în anul 2014 sub egida institutului SANSTM care oferă o imagine privind situaţia pe plan mondial cu privire la răspunsul la incidente şi unele direcţii de viitor în acest domeniu.

Cuvinte cheie: răspuns la incidente (RI), echipă de RI, atac de tip DDoS, malware, acces neautorizat, compromitere/furt de date, gestionarea informaţiilor şi evenimentelor de securitate.

Vizualizează articolul complet