Un simulator performant pentru investigarea reglării automate a coloanelor de fracționare

ing. Gabriel Rădulescu
Dr. ing. Vasile Marinoiu
Dr. ing. Mat. Cornel Marinescu

Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti

Rezumat: Lucrarea prezintă un simulator software, DIN_SIM, conceput pentru investigarea comportării în regim dinamic a coloanelor de fracționare, echipate cu diferite structuri ale buclelor de reglare automată. Este prezentat modelul matematic dinamic generalizat al coloanei de fracționare, pe structura căruia este grefat modelul regulatorului. Integrarea sistemului de ecuaţii diferențiale ale modelului se face cu ajutorul unei metode de tip Fuler implicită, cu pas de integrare variabil. Programul de simulare a dinamicii coloanei exploatează rezultatele obținute, oferindu-le utilizatorului într-o formă accesibilă, cu importante facilități de interactivitate. Un exemplu de utilizare a simulatorului pentru o coloană industrială de separare a propenei este prezentat în finalul lucrării.

Cuvinte cheie: simulare, model matematic, integrarea numerică a sistemelor de ecuaţii diferenţiale, interfaţă grafică.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriel Rădulescu, Vasile Marinoiu, Cornel Marinescu, Un simulator performant pentru investigarea reglării automate a coloanelor de fracționare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 29-41, 1998.