Un scenariu posibil de aplicare a Open Science în învățământul românesc

Ovidiu BICA 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România
ovidiu.bica@ici.ro

Rezumat: În lucrarea de față se prezintă rezultatele cercetării obținute de colectivul de realizare a proiectului „Suport IT pentru Open Science în promovarea cercetării şi inovării responsabile” din cadrul Programului Nucleu. Sunt prezentate, succint, noțiuni legate de Open Science, Open Access, Cloud computing, Open Educational Resources. Perioada actuală de dezvoltare a cercetării şi inovării impune o transparenţă suplimentară a rezultatelor cercetării, care poate fi realizată prin accesul la cunoaştere de tip „Open Science”, precum şi prin dezvoltarea unor medii virtuale de cercetare, în care să realizeze un transfer „activ” al cunoştinţelor, prin practici de tip „Open Access”, pe bază de reguli bine stabilite. În ultimul deceniu, politici legate de accesul liber la cunoaștere „Open Access” au fost adoptate pe scară largă de către universităţi, organizaţii şi infrastructuri majore de cercetare din Europa şi din întreaga lume. Educația deschisă este conceptul care include toate inițiativele, activitățile și practicile ce combină principiile deschiderii cu un obiectiv educațional.

Cuvinte cheie: Ştiinţă deschisă, acces deschis, Cloud computing, resurse educaționale deschise.

Vizualizează articolul complet