Un model de proiectare și optimizare a circuitelor de comutație

Conf. dr. Moise Cocan
Asistent Dorin Bocu

Universitatea din Brașov

În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm o modalitate de proiectare a circuitelor de comutație precum și optimizarea acestora.
Vom prezenta în acest sens un algoritm care realizează proiectarea şi optimizarea unui circuit de comutație utilizînd structurile Reed-Muller, deci făcînd apel la operaţiile modulo-2.
Pornim de la ideea că cerințele de bază ale oricărei structuri capabile să permită descrierea şi optimizarea circuitelor de comutație sînt următoarele:

(i) completa funcționalitate, care constă în posibilitatea de reprezentare algebrică distinctă a fiecărei funcţii booleene de un număr dat de variabile;

(ii) flexibilitatea care presupune maleabilitate în funcţionare astfel ca algoritmii design-ului circuitelor să poată fi realizaţi şi utilizaţi cu uşurinţă;

(iii) posibilitatea de realizare care presupune faptul că operaţiile de bază au corespondențe fizice în circuitele de comutație.

[…]

Vizualizează textul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI TEXT SUNT URMĂTOARELE:
Moise Cocan, Dorin Bocu, Un model de proiectare și optimizare a circuitelor de comutație, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 80-83, 1993.