Un model de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului

Rădulescu Marius
mradulescu.csmro@yahoo.ro
Institutul de Statistică Matematică și
Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc – Caius lacob”

 Rădulescu Constanța Zoie 
radulescu@ici.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică, ICI București

Rezumat: În articol se prezintă alături de preocupări existente pe plan internațional în domeniul modelării matematice în agricultură, un model matematic de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului. Modelul prezentat este un model de programare matematică multicriterială stocastică. El are la bază idei din teoria portofoliilor. În scopul protecției mediului și evident al sănătății oamenilor, se consideră două niveluri: nivelurile maxim admisibile și nivelurile dezirabile de aplicare a fertilizatorilor/pesticidelor. Modelul consideră penalități proporționale cu depășirea nivelelor dezirabile de aplicare a fertilizatorilor/pesticidelor. Diverse variante și cazuri particulare ale modelului prezentat sunt discutate.

Cuvinte cheie: agricultură durabilă, protecția mediului, modele matematice, programare stocastică, programare multicriterială, risc.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Rădulescu Marius, Rădulescu Constanța Zoie, Un model de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 139-146, 2006.