UN MODEL ALGEBRIC PENTRU CONCEPTUL DE INFORMAȚIE SEMANTICĂ

Art. 05 – Vol. 25 – Nr. 2 – 2015

Roman Chirilă
roman.chirila@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă propune o definiţie pentru conceptul de informaţie semantică. Astfel, deşi este un concept necantitativist, în sensul lui Carnap, acest concept poate fi totuşi definit în maniera definiţiei Frege-Russell dată numărului natural. De asemenea, prin axiomele spaţiilor topologice de deschidere, respectiv, închidere (Rasiowa-Sikorski), definiţia propusă poate fi extinsă şi în domeniul logicilor neextensionale.

Cuvinte cheie: propoziţie, informaţie, echivalenţă, clasă de echivalenţă, spaţiu topologic, algebră booleană.

Vizualizează articolul complet