TQM, un concept al îmbunătățirii continue

ing. Dumitru Popescu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Extinderea implementării conceptului TQM (Total Quality Management) în economia occidentală se datorează tendințelor manifestate în evoluția economică, de globarizare a relațiilor economice, de diversificare a cererilor şi personalizarea produselor, de creştere a performanţelor proceselor şi produselor. TQM oferă un cadru larg de acțiune, determinând un proces de îmbunătățire continuă prin extinderea cerințelor de calitate de la produse la procese şi de aici la nivelul relaţiilor, atitudinilor şi convingerilor, punându-se bazele unei noi culturi industriale, o cultură a integrării şi a calității. Articolul prezintă conceptul TQM şi perspectiva implementării sale.

Cuvinte cheie: asigurarea calității, managementul calității, integrarea calităţii, flexibilizarea managementului, îmbunătăţire continuă, definiţii, modele, evoluţii, caracteristici.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dumitru Popescu, TQM, un concept al îmbunătățirii continue, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 17-21, 1998.