Teoria sistemelor: o nouă abordare – Eseu asupra reconstrucției teoriei sistemelor

dr. ing. Florin Stănciulescu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Cu toate limitele sale, teoria sistemelor a jucat şi joacă încă un rol de seamă în aproape toate domeniile de activitate. Datorită acumulării de noi cunoştinţe, fapte şi date experimentale, dobândite mai ales în ultimii 50 de ani, au apărut noi domenii de cercetare ştiinţifică (ex . sisteme bazate pe cunoştinţe, sisteme fuzzy, sisteme/rețele neurale artificiale ș.a..), precum şi noi concepte (ex : sistem neliniar, sistem mare, sistem hibrid, algoritm genetic etc.). Toate acestea conduc la necesitatea unei reconstrucții a teoriei sistemelor, care să abordeze cu prioritate teoria sistemelor neliniare, teoria sistemelor în condiții de incertitudine, teoria sistemelor mari/complexe ş.a. Se conturează o astfel de teorie şi se prefigurează pașii care trebuie parcurși pentru a atinge acest deziderat.

Cuvinte cheie: Teoria sistemelor, sistem bazat pe cunoştinţe, sistem fuzzy, sistem/rețea neurală artificială, sistem neliniar, sistem mare, sistem complex, sistem hibrid.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Florin Stănciulescu, Teoria sistemelor: o nouă abordare – Eseu asupra reconstrucției teoriei sistemelor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 5-17, 1996.