Tendințe ale evoluției sistemelor de proiectare asistată de calculator

Ing. Nicolae Comănescu

Institutul de Cercetări în informatică

Rezumat: Proiectarea asistată de calculator înregistrează pe plan mondial o evoluție spectaculoasă în ceea ce priveşte mijloacele tehnice disponibile, tehnologiile utilizate și conceptele de implementare.
Sinteza prezentată se doreşte a fi – dincolo de trecerea în revistă a principalelor tendinţe în domeniu – şi suportul opțiunilor noastre viitoare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Nicolae Comănescu, Tendințe ale evoluției sistemelor de proiectare asistată de calculator, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 28-30, 1991.