TELEMONITORIZAREA SISTEMELOR DE PRODUCERE A ENERGIEI UTILIZÂND SURSE REGENERABILE

Art. 01 – Vol. 24 – Nr. 2 – 2014

Tudor-George ALEXANDRU
alexandru_tudor_imst@yahoo.com

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea IMST

Rezumat: Lucrarea abordează problema sistemelor de telemonitorizare, atât din puctul de vedere al sistemelor de monitorizare a pacienţilor, cât şi al sistemelor de monitorizare a funcţionării sistemelor de producere a energiei utilizând surse regenerabile (centrale fotovoltaice şi turbine/ferme eoliene). Sunt introduse şi utilizate noi paradigme, cum ar fi Internetul Obiectelor, M2M şi Cloud Computing. În finalul lucrării, sunt prezentate trei exemple de sisteme de telemonitorizare a sistemelor de producere a energiei utilizând surse regenerabile şi anume sisteme de monitorizare a centralelor fotovoltaice, turbinelor eoliene, fermelor eoliene offshore şi un exemplu de utilizare a tehnologiei Cloud Computing în managementul centralelor electrice bazate pe surse regenerabile de energie.

Cuvinte cheie: telemonitorizare, Internetul Obiectelot (IoT), M2M, Cloud Computing, surse regenerabile de energie.

Vizualizează articolul complet