Tehnologiile informatice şi valorificarea patrimoniului cultural național

Dr. ing. Florin G. Filip, m. c. al Academiei Române
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Articolul îşi propune să treacă în revistă unele tendinţe şi evoluţii pe plan mondial de ultimă oră privind aplicaţiile noilor tehnologii informatice în domeniul cultural. De asemenea, se prezintă unele viziuni, căi de acţiune, dar şi probleme deschise şi limite tehnologice şi de altă natură privind sistemele informatice cu folosire rezidenţială pentru accesul la “conţinutul” instituţiilor culturale (biblioteci, muzee) în contextul evoluţiei României către o societate cultural intensivă bazată pe informaţie.

Cuvinte cheie: 1) biblioteci electronizate, 2) “conţinut” informaţional, 3) economie globalizată, 4) muzee virtuale, 5) societate informaţională.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Florin G. Filip, Tehnologiile informatice şi valorificarea patrimoniuiui cultural național, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(2), pp. 33-43, 1996.