Tehnologii informatice pentru procesele lucrative

Dr. ing. F. G. Filip

Institutul de Cercetări în Informatică

  1. Introducere

În câteva articole publicate în decursul ultimilor luni s-a încercat crearea unei perspective asupra conținutului, importanței și dinamicii procesului de construire a societăţii informatizate (SI) asa cum este el reflectat în documentele UE cât și prezentarea unor considerente (făcute cu titlu personal) privind oportunitatea şi posibilitatea unui demers similar în România (Filip, 1994, a, b, c; Filip, 1995 a). În alte lucrări (Filip, 1994-d, e) s-a prezentat o perspectivă cu caracter tehnic privind influenţa unor metode și tehnologii informatice asupra sistemelor informatice moderne (SIM).

Lucrarea de faţă îşi propune să facă o sinteză a elementelor prezentate anterior împreună cu o completare/aducere la zi a peisajului global al SI cât și o focalizare asupra folosirii (“fiziologiei”) unor tehnologii informatice cu impact major (TIIM) în procesele lucrative/de afaceri (PL/A) şi o rafinare a impactului acestor tehnologii asupra construcţiei (‘”ontogeniei”) sistemelor informatice, văzute ca o componentă obligatorie a “noii întreprinderi” (NI) a viitorului. În continuare, lucrarea este organizată după cum urmează. În Cap. 2., se face o trecere în revistă asupra conceptelor SI şi a procesului de construire a ei. Cap. 3 conţine o descriere a convergenţei unor evoluţii/mutaţii în patru planuri distincte, dar interdependente (geopolitic, legat de factorul uman, noile tipuri de PL/A și, respectiv, tehnologic) către crearea NI. În Cap. 4, se evocă unele predicții privind arhitectura și demersul de construire a sistemelor informatice. […]

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
F. G. Filip, Tehnologii informatice pentru procesele lucrative, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 57-62, 1995.