Tehnologii de trasabilitate în sectorul agroalimentar

Eleonora TUDORA, Eugenia TÎRZIU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România
eleonora.tudora@ici.ro, eugenia.tirziu@ici.ro

Rezumat: Odată cu globalizarea industriei alimentare, trasabilitatea a devenit un factor important pentru sectorul agroalimentar. Prin urmare, devine importantă necesitatea unui sistem fiabil de identificare și urmărire pentru garantarea siguranței și calității alimentelor care ajung la consumatori. Totuși, actuala piață destinată tehnologiilor de urmărire este frânată de numeroși factori precum: costul ridicat, scepticismul privind eficiența și responsabilitatea tehnologiei. Acest articol oferă o imagine de ansamblu asupra tehnologiilor relevante de trasabilitate a alimentelor disponibile pe piață și o descriere a caracteristicilor acestora. Pentru a contribui la elaborarea și punerea în aplicare a tehnologiilor adecvate necesare, conceptele și implicațiile trasabilității în sectorul agroalimentar trebuie să fie bine înțelese de către consumatori. Scopul acestei lucrări este de a evidenția importanța tehnologiilor de trasabilitate în sectorul agroalimentar.

Cuvinte cheie: Trasabilitate, tehnologii de trasabilitate, RFID, sectorul agroalimentar.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Eleonora TUDORA, Eugenia TÎRZIU, Tehnologii de trasabilitate în sectorul agroalimentar, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(2), pp. 101-112, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i2y201908