Tehnologii de generare automată a ierarhiilor de legături în aplicațiile multimedia

dr. ing. Laura Ciocoiu
ing. Ana-Maria Borozan

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare
în Informatică, ICI, București

drnd ing. Costin Coșoiu
ing. Florin Trefaș

Universitatea Politehnica București

Rezumat: Lucrarea de față prezintă un model de generare a înlănțuirilor scenelor ce compun o aplicație multimedia, aflată pe CD, care este organizat sub forma unei structuri ierarhice făcând referire la tematicile muzeelor. Aplicația este proiectată să lucreze cu orice set de date care respectă un format predefinit (șablon) care să corespundă structurii bazei de date.

Cuvinte cheie: simulare, proiector Macromedia, scenă, tranziție, zone senzitive, coordonate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Laura Ciocoiu, Ana-Maria Borozan, Costin Coșoiu, Florin Trefaș, Tehnologii de generare automată a ierarhiilor de legături în aplicațiile multimedia, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(3), pp. 5-13, 2003.