Tehnologii avansate pentru reconstituirea și accesul la obiective din patrimoniul cultural național

Reconstituirea 3D a imobilelor distruse după fotografii vechi

Laura Ciocoiu
ciocoiu@ici.ro

Dragoș Nicolau
dragos@ici.ro

Dragoș Barbu
dbarbu@ici.ro

Dragoș Smada
smada@ici.ro

Valentin Răduț
vradut@ici.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, București

Rezumat: Lucrarea de față prezintă o componentă software, destinată reconstituirii 3D a imobilelor distruse, reconstituire realizată după fotografii vechi, ca o dezvoltare a instrumentului de reconstituire 2D, care redă atmosfera sfârșitului de secol XIX și evoluția așezării urbane în diferite perioade.
În cadrul acestei lucrări, se încearcă o reconstituire 3D a clădirilor dispărute în momentul de față. Reconstituirea se va face după informațiile oferite de către fotografiile existente în arhivă. În plus, vom simula accesul în clădire și vom oferi iluzia vizitării interiorului încăperilor (mobilier, personaje etc.).

Cuvinte cheie: algoritmi de simulare, reconstrucție digitală, descompunere ierarhică.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Laura Ciocoiu, Dragoș Nicolau, Dragoș Barbu, Dragoș Smada, Valentin Răduț, Tehnologii avansate pentru reconstituirea și accesul la obiective din patrimoniul cultural național, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 65-76, 2006.