Tehnologii asistive pentru îngrijirea persoanelor în vârstă. Abordări actuale

Ovidiu BICA 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
ovidiu.bica@ici.ro

Rezumat: În lucrarea de față se prezintă o parte din rezultatele cercetării obținute de colectivul de realizare a proiectului ”Sistem de monitorizare non-invazivă și evaluare a sănătății persoanelor vârstnice într-un mediu inteligent (RO-SmartAgeing)”, din cadrul Programului Nucleu. În lume au fost realizate multiple sisteme de monitorizare a sănătății persoanelor în vârstă. Pe baza analizei literaturii de specialitate în domeniu, autorul a prezentat, succint, noțiuni legate de IoT, protocoalele și beneficiile aduse de tehnologia IoT, impactul asupa persoanelor în vârstă, tehnologii asistive de monitorizare a activităților curente și a stilului de viață. Acestea constituie suportul pentru realizarea unui sistem de îngrijire a persoanelor în vârstă prin monitorizarea activitățiilor curente și a stilului de viață.

Cuvinte cheie: IoT, senzori, platforme IoT, asistență autonomă la domiciliu (AAL), tehnologii asistive.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ovidiu BICA, Tehnologii asistive pentru îngrijirea persoanelor în vârstă. Abordări actuale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(4), pp. 99-110, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i4y201908