Tehnici de procesare geospațială folosite la analiza dinamicii forestiere pe teritoriul României

Paul TEODORESCU, Mădălina ZAMFIR
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
paul.teodorescu@ici.ro, madalina.zamfir@ici.ro

Rezumat: Lucrarea de față este prima dintr-o serie ce își dorește să evidențieze potențialul datelor satelitare obținute cu ajutorul teledetecției (remote sensing) în etapa de procesare a datelor masive geospațiale. Cu ajutorul instrumentelor de analiză avansată de tip open source, este abordată problematica defrișărilor, și anume detectarea schimbărilor de pădure la nivelul solului. Sunt prezentate șase tehnici de vizualizare a pierderilor de pădure cu ajutorul hărților Hansen și o tehnică de cuantificare a pierderilor de pădure constatate pe teritoriul României, în ultimii douăzeci de ani, cu ajutorul a două seturi de date: setul Hansen și setul oferit de Departamentul Statelor Unite (USDOS).

Cuvinte cheie: date masive geospațiale, defrișări, platforme satelitare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Paul TEODORESCU, Mădălina ZAMFIR, Tehnici de procesare geospațială folosite la analiza dinamicii forestiere pe teritoriul României, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 32(1), pp. 123-136, 2022. https://doi.org/10.33436/v32i1y202210