Tehnici de modelare geometrică 3D bazate pe suprafețe B-Spline pentru proiectarea asistată de calculator a formelor de carenă a navelor

ing. Marius Niţu
mat. Tudor Macovei
ing. Dragoș Dobran

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: În prezenta lucrare, se discută problema proiectării planurilor de formă (generarea liniilor de contur) ale navelor. După o scurtă prezentare a noţiunilor de bază despre interpolarea bazată pe curbe şi suprafețe B-spline, se prezintă un algoritm de calcul al intersecţiei suprafețelor B-spline cu plane paralele la planele ortogonale principale. Sunt, de asemenea, discutate condiţiile de capăt ale suprafeţelor B-spline în cazul general, ca şi în cazul în care suprafețele se conectează de-a lungul unei curbe spaţiale cu continuitate CO. În final, se discută arhitectura unui sistem de proiectare asistată de calculator a formei carenelor navelor.

Cuvinte cheie: Proiectarea asistată de calculator, modelare geometrică, interpolare B-spline.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Marius Niţu, Tudor Macovei, Dragoș Dobran, Tehnici de modelare geometrică 3D bazate pe suprafețe B-Spline pentru proiectarea asistată de calculator a formelor de carenă a navelor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 61-66, 1993.