Suport integrat bazat pe tehnologii IoT pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă

Lidia BĂJENARU, Ion Alexandru MARINESCU, Ciprian DOBRE, Mihaela TOMESCU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
lidia.băjenaru@ici.ro, ion.marinescu@ici.ro, ciprian.dobre@ici.ro, mihaela.tomescu@ici.ro

Rezumat: Ritmul crescut de îmbătrânire a populației la nivel mondial conduce către necesitatea pregătirii de sisteme de asistență medicală și socială pentru persoanele în vârstă. În acest context, apar provocările de a dezvolta tehnologii care să răspundă nevoilor adulților în vârstă, să se adapteze declinului cognitiv și perceptual al acestora. Proiectul vINCI dezvoltă un cadru integrat și validat utilizând Internetul lucrurilor (IoT), care este capabil să îmbunătățească asistența medicală profesională, oferind monitorizare și sprijin persoanelor în vârstă. Acest lucru duce în mod natural la o calitate mai bună a vieții și la favorizarea îmbătrânirii active a utilizatorilor sistemului. În acest articol sunt prezentate considerente de proiectare pentru sistemul de monitorizare vINCI, particularități ale tehnologiei folosite care facilitează comunicarea, interacțiunea și exploatarea datelor primite de la dispozitive IoT. Datele colectate vor fi utilizate pentru a construi modele personalizate de monitorizare a stării pacientului. vINCI oferă o oportunitate fezabilă pentru persoanele în vârstă de a-și evalua independent calitatea vieții și factorii de risc, precum și de a primi un feedback direct care le-ar permite să ia măsuri adecvate pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață și a preveni evenimente nedorite care le pot afecta starea de sănătate fizică și mintală.

Cuvinte cheie: Internetul lucrurilor (IoT), calitatea vieții, persoane vârstnice, proiect vINCI.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Lidia BĂJENARU, Ion Alexandru MARINESCU, Ciprian DOBRE, Mihaela TOMESCU, Suport integrat bazat pe tehnologii IoT pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(2), pp. 53-66, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i2y202005