Suport grafic orientat pe obiecte pentru realizarea de interfețe om – calculator

ec. Costin Pribeanu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Creşterea interesului pentru interfețele om-calculator cu caracter grafic a favorizat dezvoltarea de noi modele de interacţiune om-calculator. În acest articol se propune o abordare orientată pe obiecte în realizarea de interfeţe utilizator, care realizează o separare mai clară între partea grafică şi restul aplicaţiei. Editorul grafic propus este conceput ca un nivel intermediar între un nucleu de grafică pe calculator, realizat în maniera tradiţională, şi o clasă de aplicaţii orientate pe obiecte care se pot dezvolta deasupra acestuia.

Cuvinte cheie: interfeţe om-calculator, grafică pe calculator, modele de interacţiune om-calculator.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Costin Pribeanu, Suport grafic orientat pe obiecte pentru realizarea de interfețe om – calculator, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 4(2-3), pp. 73-80. 1994.