Sums, Trimmed Sums and Extremes (Sume, sume ajustate şi extreme)

Marjorie G. Hahn, David M. Mason, Daniel C. Weiner

ed. Birkhäuser

Volumul se constituie dintr-o culegere de articole din domeniul cercetării fundamentale în teoria probabilităţilor. Scopul acestei cărţi este de a prezenta principalele modalităţi de abordare a studiului ajustării sumelor folosite printr-o varietate de noi rezultate.

Cea mai mare parte a articolelor sînt scrise atît pentru specialişti cît şi pentru nespecialişti. Oricine care a urmat un curs, chiar scurt, dar serios, de teoria probabilităţilor este în măsură să înțeleagă majoritatea articolelor din fiecare parte a lucrării. Prezentarea este împărțită în două părti.

Partea I expune rezultatele care au fost obținute prin tehnici analitice clasice. Acestea sînt concretizate în cinci articole prezentate de două grupe de autori, care sînt şi redactorii volumului. Primele două articole conţin rezultatele principale prezentînd în linii generale problemele considerate, trec în revistă rezultate cunoscute şi oferă cîteva noi rezultate ale cercetării, deopotrivă cu discutarea unor probleme deschise. Următoarele două articole ilustrează şi aplică metodele discutate anterior cu accentuarea flexibilităţii acestora.  Articolul final al părţii I concluzionează comentariile despre abordările analitice ale ajustării sumelor prin investigări ale metodelor disponibile în cazul multidimensional şi implicaţiile acestei tratări. E de notat că în primul, al doilea şi ultimul articol din partea I, pe rînd, sînt prezentate puncte de vedere personale, motivații şi posibilităţi de abordare a ajustării fără a influenţa prin aceasta înțelegerea subiectului. […]

mat. F. Buzuloiu 

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
F. Buzuloiu, Recenzie a cărții Sums, Trimmed Sums and Extremes (Sume, sume ajustate şi extreme), de Marjorie G. Hahn, David M. Mason și Daniel C. Weiner (Ed. Birkhäuser), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 52, 1991.