Standardizarea în informatica medicală. Stadiu şi perspective

ec. Elena Jitaru
mat. Alexandru Trică

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea face o trecere în revistă a stadiului standardizării în informatica medicală pe plan mondial, cu accent asupra activității de standardizare la nivel european. Se prezintă, de asemenea, şi o serIe de propuneri în vederea promovării activităţii de standardizare în informatica medicală la nivel naţional.

Cuvinte cheie: informatica medicală, standardizare, informatica în ocrotirea sănătăţii.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Elena Jitaru, Alexandru Trică, Standardizarea în informatica medicală. Stadiu şi perspective, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 67-73, 1996.