Standarde internaţionale propuse pentru a fi transpuse în standarde naţionale în şedinta Comitetului Tehnic CT 196 – “Regăsirea informației, transfer şi gestiunea informaţiei pentru interconectarea sistemelor deschise” din data de 29.01.1997

Autori: Rodica Hrin, Viorica Hărăbor, Mihaela Tomescu

Nr. crt. Standard Denumire standard Nr. pag.  În lucru Standard nou Propunere de introducere în
plan
1 2 3 4 5 6 7
1 ISO/CEI 7498-1: 1994 Information technology – Open Systems
Interconnection – Basic Reference Model: The
Basic Model
59 DA ICI – laborator “Standardizare și
legislaţie în informatică”
2 ISO/CEI 8211: 1994 Information technology – Specification for a
data descriptive file for information
interchange
69 DA ICI – laborator “Standardizare și
legislaţie în informatică”
3 ISO/CEI 9545: 1994 Information technology – Open Systems
Interconnection – Application Layer structure
20 DA ICI – laborator “Standardizare și
legislaţie în informatică”
4 ISO/CEI 10164-1: 1993 Information technology – Open Systems
Interconnection – Systems Management:
Object Management Function
24 DA ICI – laborator “Standardizare și
legislaţie în informatică”
5 ISO/CEI 10164-2: 1993 Information technology – Open Systems
Interconnection – Systems Management: State
Management Function
23 DA ICI – laborator “Standardizare și
legislaţie în informatică”
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Hrin, Viorica Hărăbor, Mihaela Tomescu, Standarde internaţionale propuse pentru a fi transpuse în standarde naţionale în şedinta Comitetului Tehnic CT 196 – “Regăsirea informației, transfer şi gestiunea informaţiei pentru interconectarea sistemelor deschise” din data de 29.01.1997, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 87-88, 1997.