Stadiile de informatizare a Comisiei Comunităţii Economice Europene

Ing. I. Trandafir, Mat. R. Hrin, Ing. A. Butoi
Institutul de Cercetări în Informatică

Organizare

Comisia Europeană (EC) este o “fabrică de informaţii”. Peste 200 de baze de date locale și centrale furnizează informaţii pentru multe din strategiile EC, ca şi pentru serviciile interne şi externe: legislaţie EC, implementarea pieţei unice, statistici, bugete şi administrarea fondurilor, modele econometrice, programe de cercetare şi dezvoltare, programe sociale etc. Dimensiunea sistemului informatic este similară cu cea a unui sistem informatic național (cu excepţia domeniului apărării) avînd sisteme suplimentare pentru diseminarea informaţiei în întreaga lume.
Problema este de a accelera construirea de noi sisteme informatice şi reproiectarea sistemelor informatice existente, în vederea asigurării suportului pentru construirea Comunităţii Europene în cadrul mediului politic în evoluţie rapidă.
Investiţia și beneficiile economice ale migrării către sisteme deschise şi prelucrare distribuită trebuie să fie armonizate cu priorităţile economice. […]

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
I. Trandafir, R. Hrin, A. Butoi, Stadiile de informatizare a Comisiei Comunităţii Economice Europene, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 42-44, 1991.