Stabilirea structurii buclelor de reglare asociate coloanelor de fracționare prin utilizarea tehnicii amplificărilor relative

Conf. Dr. ing. Nicolae Paraschiv
Şef lucr. ing. Cornel Marinescu
Asist. ing. Otilia Cangea
Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti

Rezumat: Lucrarea propune utilizarea matricii amplificărilor relative (MAR) ca punct inițial în determinarea structurii de automatizare aferente unei coloane de fracționare. Eficiența unei structuri de automatizare, asociată unui proces multivariabil, deci şi unei coloane de fracționare, este determinată şi de modul în care aceasta asigură decuplarea pe canalele comandă-mărime reglată. Tehnica amplificărilor relative este exemplificată pentru coloana industrială de separare a amestecului propenă-propan analizată experimental de autori. Ideile exprimate în lucrare se bazează atât pe un studiu bibliografic, cât şi pe experiența autorilor în domeniul dezvoltării şi implementării structurilor de automatizare evoluată a proceselor de fracționare.

Cuvinte cheie: amplificare relativă, coloană de fracționare, structură de reglare, decuplare, interacțiune, sistem multivariabil.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Nicolae Paraschiv, Cornel Marinescu, Otilia Cangea, Stabilirea structurii buclelor de reglare asociate coloanelor de fracționare prin utilizarea tehnicii amplificărilor relative, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 25-32, 1997.