Spre un sistem informațional teritorial pentru România

de: David Hughes
Public Sector Manager
Unisys EDO, Uxbridge
ANGLIA

Introducere

Guvernul României a recunoscut necesitatea instituirii unei noi legislații pentru administrarea teritorială şi gestionarea cadastrală. Ca o consecință, se vor introduce noi procese de administrare teritorială şi se planifică asigurarea şi implementarea unor noi sisteme asistate de calculator pentru sprijinirea acestora. Din această cauză, ne aflăm în fața unui moment propice analizării modului în care tehnologia ar putea fi optim folosită în contextul global al administrării teritoriale şi al informării aferente pe teritoriul României.

În primul rând, înainte de a se decide cum poate tehnologia să sprijine administraţia teritorială, este esenţial să se stabilească o VIZIUNE referitoare la obiectivele Guvernului pentru adoptarea noilor sisteme. Abia pe urmă se poate trece la planificarea unei STRATEGII cu şanse în sprijinirea acestei viziuni.
[…]

Traducere şi prelucrare:
ing. Gabriel Sonea
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează materialul complet