Spre o paradigmă fenomenologică a informaticii

Ing. Ion Mincă
Institutul de Cercetări în Informatică

1. Introducere

Vom încerca în cele ce urmează să prezentăm în mod succint o serie de consideraţii privind necesitatea acestei întreprinderi, cît şi rezultatele obținute în încercarea de explicitare a fundamentelor şi de a construi o paradigmă a informaticii, avînd ca punct de plecare o reflexie critică asupra aspectelor hardware.
În etapa actuală de evoluţie a informaticii, în domeniul hardware sînt dezbătute două teme fundamentale (există argumente de ce sînt numai două și tocmai acestea):
– obţinerea unui nou tip de calculator care să fie adecvat noilor tipuri de aplicaţii (inteligenţa artificială, prelucrarea numerică)
– obţinerea unor structuri performante (creşterea performanţelor îndeosebi prin metoda paralelizării) […]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Mincă, Spre o paradigmă fenomenologică a informaticii, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 37-40, 1991.