Subvenție Revistă

Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA – ISSN 1220-1758 Print; 1841-4303 Online) este o publicație științifică editată de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (I.C.I. București), unul dintre cele mai importante institute de cercetare și dezvoltare din România.

Din 1991, RRIA a fost publicată fără întrerupere de către I.C.I. București, instituție fondată în 1970, a cărei misiune este să dezvolte sprijinul științific și tehnologic necesar pentru crearea structurilor și serviciilor solicitate de o societate informațională bazată pe cunoaștere.

Încă de la început, redacția acestei publicații trimestriale a fost stabilită în sediul central I.C.I. București, revista fiind parțial finanțată de Ministerul Educației și Cercetării din România.

Politica editorială a acestei reviste este autonomă în ceea ce privește opinia și conduita. Prin urmare, nu se supune autorității sau jurisdicției organizațiilor menționate anterior sau departamentelor de specialitate ale acestora.