SOLUŢII INOVATIVE PRIVIND EFICIENTIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC ÎN DOMENIUL REZIDENŢIAL

Art. 01 – Vol.26 – Nr. 2 – 2016

Cătălin Scarlat
catalin_scarlat@yahoo.com

Tudor–George Alexandru
alexandru_tudor_imst@yahoo.com

Universitatea Politehnica din Bucureşti – Facultatea IMST

Rezumat: Dezvoltarea tehnologiilor din domeniul TIC a dus de la sine la apariţia unor paradigme care au remodolat, în ultimii 20 de ani, modul în care informaţia este preluată, stocată şi utilizată. Limitele de conectare a dispozitivelor au crescut, de unde şi posibilitatea ca acestea să realizeze un schimb liber de informaţii între ele, fără a mai fi necesare protocoale sau interfeţe intermediare. În acest fel, a apărut pardigma “Internetul obiectelor” (Interet of  Things). Pe lângă posibilităţile de a cerceta cauzele şi efectele unor probleme globale, paradigma poate fi extinsă şi în domeniul domestic. Lucrarea prezintă o abordare asupra conceptului de locuinţă inteligentă (Smart Home), luând în considerare tehnologiile inovative existente şi cum acestea duc la reduceri substanţiale ale consumului casnic de energie. Se prezintă o serie de aspecte teoretice şi posibilitatea reală de a integra o astfel de soluţie în locuinţe, demonstrată la finalul lucrării pe bază de prototipuri vitrtuale.

Cuvinte cheie: Smart Home, Internet of Tthings, senzori, prototip virtual.

Vizualizează articolul complet