Soluţii de prelucrare specifice Big Data

Dragoş Cătălin BARBU
Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică
bcatalin_ro@yahoo.com

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să descrie contextul ştiinţific actual pentru domeniul Big Data Processing. Subiectele abordate au fost structurate în două mari direcţii: domeniul tehnologiei informaţiei – Big Data Processing, Big Data Analytics, Machine Learning şi IoT, pe de o parte, şi implementarea principiilor teoretice în zona de business, respectiv reglementări şi politici. În contextul Big Data, tehnicile şi platformele tradiţionale de date sunt mai puţin eficiente, existând o reacţie lentă şi o lipsă de scalabilitate, performanţă şi precizie. În ultimul deceniu provocările generate de Big Data au fost evidenţiate atât de oamenii de ştiinţă, programatori şi matematicieni cât şi de specialişti în domeniu, experţi, consultanţi chiar politicieni, rezultatele lor fiind publicate atât în lucrări de cercetare, articole, promovând dezvoltarea de soluţii şi tehnologii avansate, dar şi creând un cadru legislativ necesar implementării de strategii prin regulamente sau acte normative ale unor instituţii abilitate sau organizaţii, ca de exemplu Parlamentul European.

Cuvinte cheie: Big Data analytics, IoT, Data mining, Hadoop, Data Storage, Cloud computing, Big Data processing.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dragoş Cătălin BARBU, Soluţii de prelucrare specifice Big Data, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(2), pp. 35-48, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i2y201903