Soluţii de integrare software a activităţilor în ingineria concurentă

prof. dr. ing. Mihai Aurelian Stănescu
dr. ing. Daniela Saru
dr. ing. Simona Liliana Caramihai

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă paradigma ingineriei concurente şi, în special, un concept de bază al acesteia – echipa pluridisciplinară de proiectare. O astfel de echipă poate lucre eficient numai în contextul existenței unei infrastructuri informatice adecvate, cu o arhitectură specifică. În cadrul articolului, sunt descrise principalele niveluri ale unei arhitecturi generice, evidenţiindu-se faptul că, două dintre acestea, necesită o proiectare “personalizată” în raport cu specificul fiecărei  întreprinderi, în timp ce un al treilea nivel, cel de la bază, trebuie să fie o platformă software de integrare a aplicaţiilor end-user. Deoarece astlel de platforme sunt deja disponibile pe piaţă, în ultima parte a articolului este inclusă și o scurtă descriere a uneia dintre cele mai performante implementări.

Cuvinte cheie: inginerie secvenţială, ingineria concurentă, ciclu de viață al produsului, echipe de lucru multidisciplinare, medii flexibile, sistem strategic C4 (CAD, CAM, CAE, CIM), integrarea aplicaţiilor, CAS, CADE.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihai Aurelian Stănescu, Daniela Saru, Simona Liliana Caramihai, Soluţii de integrare software a activităţilor în ingineria concurentă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 25-30, 1999.