Soluție pentru planificarea în timp real în sisteme distribuite utilizând algoritmi genetici

Damian Cristian SILIȘTEANU1, Bogdan Costel MOCANU1, Mihnea Horia VREJOIU2, Florin POP2,1
1 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București
2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
damian.silisteanu@stud.acs.upb.ro, bogdan_costel.mocanu@upb.ro, mihnea.vrejoiu@ici.ro,
florin.pop@ici.ro / florin.pop@upb.ro

Rezumat: În ultima vreme, sistemele distribuite și-au demonstrat eficiența în procesarea unui număr mare de task-uri într-un timp cât mai redus. În acest context, planificatorul are cea mai mare influență pentru că el gestionează modul în care task-urile respective sunt procesate pe diferite resurse. Ne-am propus tratarea unei probleme de planificare având ca entități principale task-urile și resursele. Între aceste două entități am stabilit anumite constrângeri pentru a modela o problemă reală, iar pentru rezolvarea problemei de planificare am optat pentru dezvoltarea unui algoritm genetic. Pentru evaluarea performanțelor algoritmului am analizat modul în care acesta reușește să diminueze timpul de procesare și în același timp să îndeplinească constrângerile stabilite. De asemenea, am analizat impactul adăugării de resurse suplimentare în planificare pentru aceleași task-uri.

Cuvinte cheie: sisteme distribuite, sarcini, resurse, planificator, constrângeri, optimizare, algoritmi genetici.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Damian Cristian SILIȘTEANU, Bogdan Costel MOCANU, Mihnea Horia VREJOIU, Florin POP, Soluție pentru planificarea în timp real în sisteme distribuite utilizând algoritmi genetici, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 32(3), pp. 33-50, 2022. https://doi.org/10.33436/v32i3y202203