Soluție de securitate aplicabilă sistemelor informatice integrate de management al activităților

Adriana-Meda UDROIU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
meda.udroiu@rotld.ro

Rezumat: În condițiile complexe ale mediului operațional actual, instituțiile publice se confruntă cu dificultăți acționale cauzate de intensificarea informațională, accelerarea proceselor de muncă, limitarea resurselor și reducerea timpilor de răspuns. O soluție pentru câștigarea și menținerea unui avantaj competitiv poate fi eficientizarea activităților acestor instituții prin implementarea unui sistem informatic integrat de management care, fructificând dezvoltările curente din domeniul IT, să ofere facilități și servicii de calitate, sigure și interoperabile. În același context asigurarea securității sistemului reprezintă unul din principalele obiective privind digitalizarea serviciilor și produselor oferite.

Cuvinte cheie: Sistem informatic integrat de management, soluție de securitate, securitatea informației.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adriana-Meda UDROIU, Soluție de securitate aplicabilă sistemelor informatice integrate de management al activitățilorRevista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(1), pp. 101-110, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i1y202008