Software pentru ierarhizarea multirang a componentelor unei colectivități

Ion Ivan
ionivan@ase.ro

Daniel Milodin
daniel.milodin@ase.ro

Academia de Studii Economice, București

Rezumat: Se prezintă un algoritm pentru ierarhizarea elementelor unei colectivități, funcție de mai multe criterii și software aferent. Se definește o colectivitate, respectiv Societatea Informațională în anul 2004 și caracteristicile ce stau la baza ierarhizării ei, prin implementarea unui set de patru indicatori. De asemenea, este analizată stabilitatea structurilor multirang, ce au la bază un număr variabil de criterii de ierarhizare. Se dezvoltă problematica dezvoltării structurilor de agregări de criterii și se analizează stabilitatea acestora.

Cuvinte cheie: ierarhizare multicriterială, software pentru agregare, criterii.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Ivan, Daniel Milodin, Software pentru ierarhizarea multirang a componentelor unei colectivități, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 59-68, 2006.