Societatea bazată pe informație – rezultantă a evoluției tehnologiei și a complexității viitorului

Prof. dr. ing. Mircea Petrescu

Comisia Naţională de Informatică

Reuniunea de azi, constituie un pas important în realinierea tehnologiilor informației în țara noastră – care au de acum o vechime venerabilă – inclusiv a informaticii, în particular, la mişcarea ascendentă generală care are loc pe plan mondial în acest domeniu. Este meritul Academiei Române, al Secţiei de Știința şi Tehnologia Informaţiei, de a fi aprofundat încă de mult însemnătatea tematicii care este abordată azi şi de a organiza, în cadrul programului România 2020, dezbaterea la care participăm,

Încerc un sentiment de emoție, generat şi de faptul că avem printre noi un respectat coleg, membru de onoare al Academiei Române, care a conceput, proiectat, realizat şi pus în exploatare un calculator electronic numeric cu aproape 40 de ani în urmă în laboratoarele Institutului de Fizică Atomică ale Academiei. În fapt, România a fost printre primele 10 țări ale lumii în care s-a realizat un calculator numeric.

Această întâietate incontestabilă şi acordată, evoluția ulterioară a cercetărilor şi producției sistemelor de calcul la noi, specificul situaţiei noastre actuale – nu le înțeleg ca un paradox, ci ca evenimente istorice pline de învăţăminte, care trebuie să ne dea încredere, speranţă, curaj. Şi încă o cauză a emoției mele, este aceea că am avut şansa de a lucra şi învăţa în preajma dlui. inginer Victor Tinca, pentru o perioadă de timp, la începutul carierei mele. […]

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mircea Petrescu, Societatea bazată pe informație – rezultantă a evoluției tehnologiei și a complexității viitorului, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 19-26, 1995.