SISTEMUL PROTOTIP MERCUR PENTRU DETERMINAREA AGILITĂŢII UNEI ÎNTREPRINDERI VIRTUALE

Art. 03 – Vol. 24 – Nr. 1 – 2014

Ana-Maria Borozan
marika@ici.ro

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Daniel Savu
dsavu@ici.ro

Ion Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei pieţei, dezvoltării tehnologiilor TIC şi a fenomenului de e-business care a luat amploare, a apărut noţiunea de întreprindere virtuală. Lucrarea prezintă un sistem de măsurare a agilităţii unei întreprinderi virtuale, abordând date teoretice privind întreprinderea virtuală şi modul de determinare a agilităţii acesteia, precum şi descrierea funcţionalităţilor şi componentelor sistemului. Managerii întreprinderii virtuale au astfel la dispoziţie un instrument performant de determinare a agilităţii întreprinderii pe care îl pot utiliza în luarea de decizii cu privire la activităţile ulterioare ale acesteia.

Cuvinte cheie: întreprindere virtuală, agilitate, întreprindere agilă, fabricaţie agilă, metrică, evaluare, modelare.

Vizualizează articolul complet