SISTEMUL INTEGRAT DIGIMULTICULT – PUNCT UNIC DE ACCES LA INFORMAŢIA DIGITALĂ MULTICULTURALĂ

Art. 02 – Vol. 24 – Nr. 1 – 2014

Ion Alexandru Marinescu

ionut@ici.ro

Ion Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Dora Coardoş
coardos@ici.ro

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul de faţă se referă la rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului de cercetare „Sistem integrat pentru promovarea şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural (DigiMultiCult)” din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului pentru Societatea Informaţională. Lucrarea prezintă, succint, facilităţile oferite de sistem, arhitectura şi componentele sistemului, serviciile oferite, funcţionalităţile sistemului specifice domeniului multicultural. În final sunt descrise nivelurile de prezentare, în cadrul sistemului, a informaţiilor multiculturale specifice zonelor istorice ale României.

Cuvinte cheie: multiculturalism, proiectarea aplicaţiilor Web, conţinut digital, CMS, Punct de Contact Unic.

Vizualizează articolul complet