Sistemele interactive – prezentare din perspectivă istorică

drnd. ing. Cristina Niculescu
CCAIAPLNMC – Academia Română
ncristin@racai.ro; http://www.racai.ro/~ncristin

Rezumat: Lucrarea tratează subiectul evoluției istorice a domeniului proiectării sistemelor interactive. După o succintă introducere în domeniul interacțiunii om-alculator, se prezintă paradigmele şi principiile de interacţiune, care stau la baza unei proiectări corecte, precum şi modelele utilizatorului şi sistemului. Etapele procesului proiectării sistemelor interactive şi metodele de evaluare ale acestuia constituie subiecte ale capitolelor următoare. Articolul evidențiază evoluţia sistemelor interactive, de la cele monoutilizator, la cele mai complexe, multiutilizator. În finalul lucrării, sunt analizate câteva probleme specifice proiectării sistemelor CSCW. Apariţia unui nou tip de sisteme de interacţiune, sistemele de management al fluxului de lucru în Internet, vor revoluţiona tehnologia informatică actuală, creând cadrul globalizării “afacerilor1”.

Cuvinte cheie: interacțiune om-calculator (HCI), interfață om-calculator, paradigme şi principii de interacțiune, modele ale utilizatorului şi sistemului în proiectare, hypertext, psihologie cognitivă, arhitecturi cognitive, CSCW (Computer Supported Cooperative Work), sisteme de management al fluxului de lucru.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cristina Niculescu, Sistemele interactive – prezentare din perspectivă istorică, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(1), pp. 53-66, 2001.

________________________________________________

1 Prin afaceri înţelegem orice activitate (fie ea educaţională sau de cercetare) desfăşurată de o organizaţie.