Sisteme dinamice hibride – o discuţie introductivă. Partea II: Abordări în modelarea
sistemelor hibride

Dr. ing. Simona Iuliana Caramihai
Dr. ing. Virginia Ecaterina Oltean
Universitatea Politehnica Bucureşti

Rezumat: În sens generic, un sistem hibrid (SH) este caracterizat, în mod generic, de interacțiunea dinamicilor continue cu dinamici cu evenimente discrete. Analiza, evaluarea şi conducerea proceselor hibride presupune utilizarea unor tehnici specifice, rezultate din combinarea celor folosite pentru sistemele dinamice cu evenimente discrete şi, respectiv, a celor continue, atât pentru modelare, cât şi pentru sinteza politicilor de conducere/supervizare. Având în vedere faptul că la ora actuală nu există o abordare unică în domeniu, lucrarea de față îşi propune să prezinte succint principalele formalisme de modelare a SH. Expunerea este însoțită de numeroase exemple intuitive, originale sau alese din literatură.

Cuvinte cheie: sistem cu evenimente discrete, sistem hibrid (SH), modelare, automat, rețele Petri.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Simona Iuliana Caramihai, Virginia Ecaterina Oltean, Sisteme dinamice hibride – o discuţie introductivă. Partea II: Abordări în modelarea sistemelor hibride, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 13-20, 2000.