Sisteme deschise – context, concept, caracteristici

mat. Rodica Hrin, ec. Lucreția Pîrvu
ec. Maria Bouruc, mat. Viorica Hărăbor

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Articolul prezintă contextul general, care a determinat apariţia unor noi concepte și tehnologii referitoare la realizarea, dezvoltarea și întreţinerea unor sisteme de aplicaţii, care să răspundă cerinţelor utilizatorilor în condiţiile unei evoluţii continue a societăţii, evoluţie în care informaţia reprezintă resursa cheie de informare asupra stării unui sistem și permite luarea unor decizii în cunoștiință de cauză, pentru dirijarea respectivului sistem. Este prezentat conceptul de sistem deschis din punct de vedere semantic și se evidenţiază legătura dintre acesta, standarde şi factorii implicaţi în realizarea și utilizarea de tehnologii suport pentru sisteme deschise.

Cuvinte cheie: sistem deschis, furnizor, utilizator, portabilitate, interoperabilitate, standard.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Hrin, Lucreția Pîrvu, Maria Bouruc, Viorica Hărăbor, Sisteme deschise – context, concept, caracteristici, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 49-52, 1993.