Sisteme bazate pe recunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor.
O analiză sintetică a câtorva produse ANPR

ing. Mihnea Horia Vrejoiu
mihnea@dossv1.ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Fără a-şi propune să fie o monografie exhaustivă în domeniu, lucrarea de faţă prezintă într-un mod sintetic rezultatele analizei câtorva dintre cele mai reprezentative produse LPR/ANPR existente pe piaţă astăzi. Sunt trecute în revistă, încercându-se păstrarea unei cât mai mari obiectivităţi, 17 studii de caz vizând tot atâţia producători, prezentându-se aspecte legate de caracteristicile funcţionale şi tehnice, precum şi de aria de aplicabilitate, cerinţele şi restricţiile specifice – acolo unde este cazul – pentru produsele (gamele de produse ale) acestora, aşa cum sunt ele formulate chiar de producătorii respectivi. Lucrarea se încheie cu câteva concluzii şi o listă de referinţe.

Cuvinte cheie: Machine Vision, License Plate Recognition (LPR), Automatic Number Plate Recognition (ANPR), Image Processing, Image Analysis, Optical Character Recognition (OCR)

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihnea Horia Vrejoiu, Sisteme bazate pe recunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor. O analiză sintetică a câtorva produse ANPR, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(1), pp. 55-74, 2010.