Sisteme bazate pe cunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor.
Câteva aspecte privind problematica şi soluţiile specifice

ing. Mihnea Horia Vrejoiu
mihnea@dossv1.ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Fără pretenţia de a acoperi integral subiectul, lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o trecere în revistă – la nivel general / introductiv – a unora din principalele aspecte legate de problematica şi soluţiile actuale în domeniul sistemelor bazate pe recunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor (LPR / ANPR). Este prezentat un scurt istoric al domeniului; se definesc, analizează şi sintetizează concepte, termeni, metode şi tehnici, factori de influenţă, condiţii şi restricţii specifice, posibilităţi de evaluare a performanţelor sistemelor ANPR. De asemenea se face o trecere în revistă a câtorva produse comerciale dintre cele mai (re)cunoscute existente pe piaţă şi a producătorilor acestora şi sunt enumerate principalele tipuri de aplicaţii practice bazate pe tehnologii ANPR, amintindu-se şi câteva aspecte de ordin legal. Lucrarea se încheie cu câteva concluzii şi o listă de referinţe bibliografice.

Cuvinte cheie: Machine Vision, License Plate Recognition (LPR), Automatic Number Plate Recognition (ANPR), Image Processing, Image Analysis, Optical Character Recognition (OCR)

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihnea Horia Vrejoiu, Sisteme bazate pe cunoaşterea automată a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor. Câteva aspecte privind problematica şi soluţiile specifice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(1), pp. 47-54, 2010.