Sistem suport de decizii pentru evaluarea patrimoniului întreprinderilor mici şi mijlocii

dr. mat. Maria Moise
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Obiectivul prezentei lucrări constă în prezentarea unui instrument informatic de tip “sistem suport de decizii“, destinate să asiste managerii întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul decizional de evaluare. Prin “evaluarea patrimoniului întreprinderii” se urmăreşte să se stabilească valoarea cât mai exactă a valorii întreprinderii, adică preţul ei. Activitatea de evaluare presupune elaborarea unei documentaţii economice, care conţine printre numeroase piese şi “studiul de evaluare“. Metodele clasice manuale de evaluare folosite presupun un consum mare de timp şi o anumită subiectivitate. De aceea, utilizarea unui sistem informatic este oportună şi necesară. Sistemul realizat foloseşte cele mai reprezentative metode clasice şi bursiere, de evaluare, care permit înlăturarea subiectivismului în procesul de evaluare. Programele au fost elaborate în FoxPro 2.6 sub WINDOWS, iar valoarea patrimoniului obținută este cuprinsă într-un interval, dar, prin folosirea “metodei valorii medii”, se obține o valoare a întreprinderii mai apropiată de cea reală.

Cuvinte cheie: sistem suport de decizii, evaluarea patrimoniului, metode clasice, metode bursiere, valoarea întreprinderii etc.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Maria Moise, Sistem suport de decizii pentru evaluarea patrimoniului întreprinderilor mici şi mijlocii, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 31-45, 1998.