Sistem pentru simulare și control, bazat pe cunoștințe

dr. Florin Stănciulescu
mat. Victor Popa

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Se prezintă un sistem pentru modelare, simulare şi control, bazat pe cunoştinţe, în faza de prototip, Sistemul, denumit HYBRID, se bazează pe o metodă și o tehnică de calcul hibrid, care îmbină avantajele modelului de simulare numerică cu cele ale unui model de control euristic, aflat într-o bază de cunoștințe (model matematico-euristic). Un algoritm de simulare și control, bazat pe prelucrarea cunoștințelor, ca și o teoremă de compatibilitate (între modelul matematic și cel euristic) asigură suportul teoretic al sistemului. Instrumentele informatice, care au stat la baza realizării prototipului sistemului HYBRID sunt produsul/limbajul de simulare Mathcad şi un expert system shell original – Inferno (scris în Prolog), aflat la cea de a 2-a versiune, care asigură achiziționarea cunoștințelor de la expert, construcţia bazei de cunoștințe și prelucrarea acestora şi interfața cu utilizatorul. Experimentele au fost efectuate cu ajutorul unui model de simulare standard, constituit din 30 ecuaţii de stare, din care 6 ecuaţii de stare cu timp-discret, neliniare şi 24 ecuaţii algebrice neliniare, care descriu procesele (naturale) de circulație, stocare și împrospătare a apei într-o reţea hidrologică, formată din 6 lacuri mari, interconectate prin canale şi şenale (din Delta Dunării). Modelul euristic de control este constituit din 510 reguli de tip expert (reguli de comportare, de control şi de decizie), aflate într-o bază de cunoștințe. Rezultatele obținute prin simulare pe un calculator PC-386 sub MS-DOS 6.0, au fost interpretate de către ecologi şi hidrologi şi folosite la fundamentarea propriilor lor decizii.

Cuvinte cheie: Model matematico-euristic, simulare bazată pe cunoștințe, control bazat pe cunoștințe, bază de cunoştinţe, motor inferenţial, prototip sistem.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Florin Stănciulescu, Victor Popa, Sistem pentru simulare și control, bazat pe cunoștințe, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 4(1), pp. 7-20. 1994.